Tổng quan

https://sites.google.com/a/lvtech.com.vn/privacy/


Mỗi ngày, dữ liệu giúp dịch vụ của chúng tôi hoạt động tốt hơn cho bạn.

Đó là lý do tại sao chúng tôi phải đảm bảo dữ liệu riêng tư và an toàn - và giúp bạn kiểm soát.Dữ liệu cung cấp cho bạn câu trả lời cho câu hỏi của mình - ngay khi bạn cần chúng.

Người đàn ông trên xe đạp sử dụng dữ liệu để giao tiếp bằng ngôn ngữ khác
Nó giúp bạn tìm đúng từ để nói, trong bất kỳ ngôn ngữ nào.Và đưa bạn từ A đến B...đến C đúng giờ.
Nó giúp bạn phát hiện ra video làm cho bạn cười phá lên - hoặc bài hát yêu thích mới của bạn.
Và giúp tìm thấy những người mà bạn quan tâm trong mọi tấm ảnh bạn chụp.

Nó mang tính cá nhân. Đó là lý do tại sao chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn.