Bảo vệ chống spam trong Gmail lọc ra các email đáng ngờ


Bảo vệ chống spam trong Gmail lọc ra các email đáng ngờ

Nhiều cuộc tấn công của phần mềm độc hại và phần mềm lừa đảo bắt đầu bằng một email. Tính năng bảo mật của Gmail bảo vệ bạn trước spam, hoạt động lừa đảo và phần mềm độc hại tốt hơn mọi dịch vụ email khác. Gmail phân tích mẫu lấy từ hàng tỷ tin nhắn để xác định đặc điểm của email mà người dùng đánh dấu là thư rác, sau đó sử dụng những dấu hiệu đó để ngăn chặn những email đáng ngờ hoặc nguy hiểm trước khi chúng đến với bạn. Bạn có thể trợ giúp bằng cách chọn "Báo cáo spam" cho các email đáng ngờ mà bạn nhận được.

Cơ chế máy học và trí tuệ nhân tạo giúp lọc thư rác của Gmail chính xác hơn bao giờ hết. Nó hiện loại bỏ 99,9% thư rác trong hộp thư của bạn.