Chrome tự động cập nhật bảo mật trình duyệt của bạnChrome tự động cập nhật bảo mật trình duyệt của bạn

Công nghệ bảo mật luôn luôn thay đổi, do đó giữ an toàn có nghĩa là luôn cập nhật. Đó là lý do tại sao Chrome kiểm tra thường xuyên để đảm bảo rằng phiên bản của trình duyệt bạn đang sử dụng được cập nhật với các bản sửa lỗi bảo mật mới nhất, bảo vệ khỏi phần mềm độc hại và các trang web lừa đảo và các tính năng khác. Chrome tự động cập nhật, vì vậy bạn có công nghệ bảo mật Chrome mới nhất bảo vệ bạn.