Google Play loại bỏ ứng dụng có khả năng gây hại ra khỏi điện thoại của bạnGoogle Play loại bỏ ứng dụng có khả năng gây hại ra khỏi điện thoại của bạn

Một trong những lỗ hổng bảo mật lớn nhất của thiết bị của bạn có thể là ứng dụng bạn cài đặt trên thiết bị. Hệ thống phát hiện của chúng tôi gắn cờ những ứng dụng có khả năng gây hại trước khi chúng đến được cửa hàng Play. Nếu chúng ta không chắc chắn liệu ứng dụng có an toàn không, nó sẽ được đánh giá thủ công bởi các thành viên Nhóm an ninh Android. Khi tinh chỉnh hệ thống phát hiện, chúng tôi đánh giá lại các ứng dụng đã có trên Google Play và loại bỏ những ứng dụng có thể gây hại để chúng không đến được thiết bị của bạn.