Mã hóa Gmail giúp bảo vệ tính riêng tư của email




Mã hóa Gmail giúp bảo vệ tính riêng tư của email

Kể từ ngày đầu tiên, Gmail đã hỗ trợ các kết nối được mã hóa, để kẻ xấu khó mà đọc những gì bạn đang gửi. Gmail cũng cảnh báo bạn về các nguy cơ an ninh có thể xảy ra, chẳng hạn như khi bạn nhận được một email không được gửi qua một kết nối được mã hóa.