Cách hoạt động của quảng cáo
Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ ai.

Phần lớn hoạt động kinh doanh của chúng tôi dựa vào việc hiển thị quảng cáo, cả trên dịch vụ của Google và trên các trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động hợp tác với chúng tôi. Quảng cáo giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ miễn phí cho tất cả mọi người. Chúng tôi sử dụng dữ liệu để hiển thị tới bạn các quảng cáo này, nhưng chúng tôi không bán thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email và thông tin thanh toán.Chúng tôi sử dụng dữ liệu để tạo quảng cáo phù hợp

Chúng tôi cố gắng hiển thị quảng cáo hữu ích bằng cách sử dụng dữ liệu thu thập được từ các thiết bị của bạn, bao gồm cả tìm kiếm của bạn và vị trí, các trang web và ứng dụng bạn đã sử dụng, video và quảng cáo bạn đã xem và thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như độ tuổi, giới tính và chủ đề quan tâm.

Nếu bạn đã đăng nhập và phụ thuộc vào Cài đặt quảng cáo của mình, dữ liệu này thông báo quảng cáo mà bạn thấy trên thiết bị của mình. Vì vậy, nếu bạn truy cập một trang web du lịch trên máy tính của bạn tại nơi làm việc, bạn có thể sẽ thấy quảng cáo về giá vé máy bay đến Paris trên điện thoại của bạn vào buổi tối.Nhà quảng cáo chỉ trả tiền cho quảng cáo mà mọi người thấy hoặc nhấn vào

Khi nhà quảng cáo chạy các chiến dịch quảng cáo với chúng tôi, họ chỉ trả cho chúng tôi dựa vào cách những quảng cáo đó thực sự hoạt động — không bao giờ dựa trên thông tin cá nhân của bạn. Điều đó có thể bao gồm mỗi khi ai đó xem hoặc nhấn vào quảng cáo hoặc có một hành động khi nhìn thấy một quảng cáo, như tải về một ứng dụng hoặc điền vào mẫu yêu cầu.


Chúng tôi cho các nhà quảng cáo thấy hiệu suất của chiến dịch của họ

Chúng tôi cung cấp cho các nhà quảng cáo dữ liệu về hiệu suất quảng cáo của họ, nhưng chúng tôi làm như vậy mà không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn. Tại mỗi thời điểm trong quá trình hiển thị quảng cáo tới bạn, chúng tôi đều giữ thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ và riêng tư.