Cách thức hoạt động của Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm


Cách thức hoạt động của Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm

Khi bạn sử dụng Google Tìm kiếm, quảng cáo có thể xuất hiện bên cạnh hoặc bên trên kết quả tìm kiếm có liên quan. Phần lớn thời gian, các quảng cáo này được kích hoạt bởi tìm kiếm bạn vừa thực hiện và vị trí của bạn. Ví dụ: nếu bạn tìm kiếm "xe đạp", bạn có thể thấy quảng cáo cho xe đạp được bán gần chỗ bạn.

Trong các trường hợp khác, chúng tôi sử dụng dữ liệu bổ sung như tìm kiếm hoặc các trang web trước đó bạn đã truy cập để giúp cung cấp quảng cáo hữu ích hơn. Vì bạn đã tìm kiếm "xe đạp", nếu bây giờ bạn tìm kiếm "du lịch", bạn có thể thấy Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm về nơi để đi xe đạp trong kỳ nghỉ.