Cách thức hoạt động của quảng cáo Gmail


Cách thức hoạt động của quảng cáo Gmail

Các quảng cáo bạn thấy trong Gmail dựa trên dữ liệu như từ khóa từ các thư trong hộp thư đến của bạn. Quá trình này hoàn toàn tự động; không ai đọc email của bạn để hiển thị quảng cáo.

Ví dụ: nếu gần đây bạn nhận được rất nhiều thư về nhiếp ảnh và máy ảnh thì bạn có thể nhìn thấy quảng cáo về một chương trình khuyến mãi của một cửa hàng bán máy ảnh ở địa phương.