Cách thức hoạt động của quảng cáo trên trang web đối tác của Google


Cách thức hoạt động của quảng cáo trên trang web đối tác của Google

Nhiều trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động hợp tác với chúng tôi để hiển thị quảng cáo. Những nhà quảng cáo này quyết định hiển thị quảng cáo cụ thể cho "loại" đối tượng dựa trên thông tin cá nhân mà người dùng đã chia sẻ với chúng tôi và dữ liệu chúng tôi thu thập được về các hoạt động trực tuyến của bạn: ví dụ: "nam 25 - 34 tuổi quan tâm đến du lịch."

Chúng tôi cũng có thể hiển thị quảng cáo dựa trên các trang web trước đó bạn đã truy cập - ví dụ: bạn có thể thấy quảng cáo cho những đôi giày màu đỏ bạn đã thêm vào giỏ hàng mua sắm trực tuyến của bạn, nhưng quyết định không mua. Nhưng chúng tôi làm điều này mà không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào, chẳng hạn như tên, địa chỉ email hoặc thông tin thanh toán.