Cách thức hoạt động của YouTube


Cách thức hoạt động của YouTube

Khi bạn xem video trên YouTube, bạn có thể thấy quảng cáo phát trước hoặc trên trang video. Các quảng cáo này được dựa trên các video bạn đã xem và các dữ liệu khác như tìm kiếm YouTube hiện tại và gần đây của bạn.

Ví dụ: nếu bạn tìm kiếm "mẹo thời trang" hoặc xem video liên quan tới làm đẹp, bạn có thể thấy quảng cáo về một chuỗi video làm đẹp mới. Các quảng cáo này giúp hỗ trợ những người tạo các video mà bạn xem.

Bạn có thể bỏ qua nhiều quảng cáo trên YouTube nếu bạn không muốn xem chúng.