Dữ liệu của bạnChúng tôi muốn bạn hiểu chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu nào.

Khi bạn sử dụng các dịch vụ của Google, bạn tin tưởng trao cho chúng tôi dữ liệu của mình. Chúng tôi có trách nhiệm làm rõ về những gì chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng nó để làm cho dịch vụ của chúng tôi hoạt động tốt hơn cho bạn.

Dưới đây là ba loại dữ liệu chính chúng tôi thu thập:

Here are the three main types of data we collect:Những điều bạn làm

Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi — ví dụ như tìm kiếm trên Google, tìm chỉ đường trên Google Maps hoặc xem video trên YouTube — chúng tôi thu thập thông tin để khiến các dịch vụ này hoạt động cho bạn. Thông tin này có thể bao gồm:

 • Nội dung bạn tìm kiếm
 • Trang web bạn truy cập
 • Video bạn xem
 • Quảng cáo bạn nhấp hoặc nhấn vào
 • Vị trí của bạn
 • Thông tin thiết bị
 • Địa chỉ IP và dữ liệu cookie


Những nội dung bạn tạo

Nếu bạn đã đăng nhập bằng Tài khoản Google của mình, chúng tôi lưu trữ và bảo vệ những gì bạn tạo bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm:

 • Email bạn gửi và nhận trên Gmail
 • Liên hệ bạn thêm
 • Sự kiện lịch
 • Ảnh và video bạn tải lên
 • Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày trên Drive


Những điều làm cho bạn là “chính bạn”

Khi bạn đăng ký Tài khoản Google, chúng tôi giữ lại thông tin cơ bản mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Các thông tin này có thể bao gồm:

 • Tên
 • Địa chỉ email và mật khẩu
 • Ngày sinh
 • Giới tính
 • Số điện thoại
 • Quốc gia