Cách Chrome hoàn tất biểu mẫu cho bạnCách Chrome hoàn tất biểu mẫu cho bạn

Mỗi khi bạn thực hiện mua hàng hoặc đăng ký một tài khoản trực tuyến, bạn dành nhiều thời gian điền thông tin cá nhân của bạn vào biểu mẫu. Khi bạn sử dụng Chrome, chúng tôi có thể lưu những chi tiết như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin thanh toán để chúng tôi có thể tự động hoàn thành các biểu mẫu này cho bạn. Bạn luôn có thể chỉnh sửa các trường điền tự động cụ thể hoặc tắt cài đặt này hoàn toàn.