Cách Google Maps đưa bạn tới các địa điểm nhanh hơnCách Google Maps đưa bạn tới các địa điểm nhanh hơn

Khi bạn sử dụng ứng dụng Google Maps, điện thoại của bạn sẽ gửi bit dữ liệu ẩn danh về vị trí của bạn tới Google. Dữ liệu này được kết hợp với dữ liệu từ những người xung quanh bạn để nhận ra đặc điểm giao thông. Ví dụ: Maps có thể phát hiện khi có nhiều xe đang di chuyển chậm dọc theo một đường phố và cho bạn biết đang có nhiều xe cộ lưu thông. Vì vậy lần tới khi Maps cảnh báo bạn về một tai nạn và hướng dẫn bạn đi theo một tuyến đường nhanh hơn, bạn phải cám ơn dữ liệu từ các lái xe khác cho lối đi tắt đó.