Cách Google Now cung cấp cho bạn thông tin cập nhật khi bạn cần đến chúngCách Google Now cung cấp cho bạn thông tin cập nhật khi bạn cần đến chúng

Nếu bạn đã bật Google Hiện hành, bạn sẽ thấy thẻ hữu ích trong Ứng dụng Google tìm kiếm hiển thị cho bạn thông tin cập nhật ngay khi bạn cần chúng. Ví dụ, ứng dụng có thể cho bạn biết mất bao nhiêu phút đi bộ đi đến chỗ gặp mặt ăn trưa, chuyến bay sắp tới bị trễ trong bao lâu và đội bóng đá yêu thích của bạn đã chơi như thế nào trong trận đấu quan trọng. Thông tin này được lấy từ những thứ như lịch sử tìm kiếm của bạn và các dịch vụ như Gmail và Calendar. Bạn luôn có thể xác định những loại thẻ nào bạn muốn xem, xóa các thẻ riêng lẻ hoặc tắt hoàn toàn Google Hiện hành.